Osoba niepobierająca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2023

Jeśli w Twoim przypadku nie została spełniona któraś z przesłanek do przyznania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, lecz egzekucja alimentów jest bezskuteczna, to możesz złożyć w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (dostępny: wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego ).

Złożenie wniosku spowoduje, że organ właściwy dłużnika podejmie wobec niego działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (m. in. wezwanie na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego, zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy, poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika i inne). Jeśli dłużnik nie będzie wywiązywał się z nałożonych na niego zobowiązań oraz nie będzie dokonywał comiesięcznych wpłat w wysokości co najmniej 50% miesięcznie zasądzonych alimentów, wówczas zostanie uznany za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co spowoduje złożenie wniosku do prokuratury o ściganie dłużnika oraz wniosku o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy.